@filaryrozwoju.org.pl @filaryrozwoju.pl @filaryrozwoju.org @org.pl #filaryrozwoju.org.pl #filaryrozwoju.pl #filaryrozwoju.org #org.pl filary rozwoju bony szkoleniowe #szkoleniarozwojowe #bonyszkoleniowe #org #organizacja #pozarzadowa #organizacjapozarzadowa #organizacjanonprofit @org @szkolenia.pl @szkolenia #szkoleniabony #kursyzawodowebony #wspolczesnapolska #bonyszkolenioweurządpracy #Powiaty #krs #dofinansowanianaszkolenia #dofinansowanianaszkoleniadlapracowników #dofinansowanianaszkoleniadlafirm #organizacjawspółpracygospodarczejirozwoju #stowarzyszsamorządowe @forumrozwoju #polskieforum #funduszeUE #uniaeuropejska #wiadomościpodlasia #szkoleniapodlaskie #dotacjenaszkolenia #szkoleniazawodowe #konkursyunijne #szkoleniapodlaskie #bonyfilaryrozwoju #europa #polska #nowoczesnapolska #unijnedofinansowania @polskanowoczesna #północnowschodniapolska @pffr #pffr #polskafundacjarozwoju @polskafundacjafilaryrozwoju #polskafundacjafilaryrozwoju #gospodarkafilaryrozwoju #przemysłfilaryrozwoju #filaryrozwojuszkolenia #bonynaszkolenia #dofinansowaniaUE #ogłoszeniapubliczne #bonyszkoleniowenakursyzawodowe #funduszeunijne #funduszedofinansowania #funduszeeuropejskie #dofinansowanienarozwój #filaryzrównoważonegorozwoju #działanianarzeczrozwoju

KRS:0000904767 SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SADOWEGO / REGON:389120837 / NIP:7182158198
www.filaryrozwoju.org.pl / www.filaryrozwoju.pl - 2021 r. Wszystkie prawa zastrzeżone.
PFFR - Polska Fundacja Filary Rozwoju

Podstawowym i niezbędnym warunkiem podejmowania przez ludzi pożądanych dla zdrowia zachowań i rezygnowania z działań szkodliwych,  jest przekazanie  im  wiedzy na temat prozdrowotnego zachowania. Zatem istotne jest rozpoczęcie działań prozdrowotnych od najmniejszej komórki administracyjnej jaką jest Gmina. Kształtowanie czynników wpływających na zdrowie człowieka, (zarówno pozytywnie, jak i negatywnie) zależy w ogromnej większości od niego samego jak i społeczności w jakiej funkcjonuje. 
Stąd w dniu 27 i 28 października 2021 zorganizowaliśmy na terenie Gminy Stawiski szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Art. 162 Kodeksu Karnego mówi, że ,,kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu  nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić  bez narażania siebie lub innej osoby   na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3’’. Uczestnicy dowiedzieli się o podstawach pierwszej pomocy:
•    zabezpieczenie miejsca zdarzenia,
•    sprawdzenie stanu poszkodowanego (podstawowych funkcji życiowych – oddechu i świadomości, zlokalizowanie odniesionych urazów),
•    zapewnienie sobie pomocy, wezwanie pogotowia ratunkowego lub innych specjalistycznych służb ratowniczych,
•    prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej, zatamowanie krwotoków i działanie przeciwwstrząsowe,
•    wykonanie pozostałych czynności ratunkowych zależnych od stanu poszkodowanego,
•    ułożenie poszkodowanego w pozycji bezpiecznej (jedynie jeżeli poszkodowany jest nieprzytomny i zaistniała potrzeba pozostawienia go bez opieki na dłuższy czas).

 

      

 

Aby uniknąć ryzyka nabycia choroby infekcyjnej podczas udzielania pierwszej pomocy, musimy stosować środki ochrony własnej oraz proste procedury. Należy zawsze używać rękawiczek lateksowych lub nitrylowych. Jeżeli nie posiadamy rękawiczek, należy założyć na dłonie worki foliowe lub jakikolwiek wodoodporny materiał. Należy zbierać wszelkie środki użyte w miejscu zdarzenia do jednej torby. Po udzieleniu pierwszej pomocy należy umyć ręce mydłem. W razie podejrzenia, iż zostaliśmy narażeni na infekcję, należy poinformować o tym pomoc medyczną lub skontaktować się ze swoim lekarzem. Zarówno bezpieczeństwo ratownika, jak i osób postronnych jest priorytetem. Nie należy podejmować akcji ratunkowej, jeśli istnieje realne zagrożenie dla świadków zdarzenia (np. wybuchem). Należy pamiętać, że trudniej jest ratować dwie osoby niż jedną – z jednej ofiary i ratownika mogą nagle zrobić się dwie ofiary.
Ratownik powinien unikać kontaktu z krwią, ponieważ grozi to zakażeniem niektórymi patogenami (głównie HBV, HCV i HIV) oraz używać specjalnych maseczek w czasie prowadzenia sztucznego oddychania. Po udzieleniu pierwszej pomocy ratownik może odczuwać zmęczenie fizyczne oraz przejściowe obniżenie nastroju.
Życie ludzkie jest wartością o najwyższą. Często nie zdajemy sobie sprawy, że każdy z nas może znaleźć się w sytuacji zagrożenia życia z powodu nagłego zachorowania czy też nieszczęśliwego wypadku.  
Jeżeli oczekujemy, że ktoś udzieli nam wówczas odpowiedniej pomocy, powinniśmy również sami być przygotowani i gotowi do ratowania innych. Od szybkości podjęcia działań ratowniczych   i sprawności ich prowadzenia często zależy życie człowieka.

Upowszechnianie ochrony i promocji zdrowia na terenie Gminy Stawiski

03 listopada 2021